BATTERIE 6N4-2A FULBAT 6V4AH CLASSIC LG71 L71 H96 (LIVRE AVEC ACIDE)

Réf. : 491024

 • KAWASAKI KE (100 cc) de 1983 à 1987
 • KAWASAKI KM (100 cc) de 1978 à 1978
 • SUZUKI A (100 cc) de 1974 à 1980
 • SUZUKI GP (100 cc) de 1978 à 1987
 • SUZUKI GP U (100 cc) de 1979 à 1992
 • SUZUKI TS (100 cc) de 1973 à 1977
 • SUZUKI B (120 cc) de 1971 à 1977
 • SUZUKI GP (125 cc) de 1978 à 1989
 • SUZUKI RV (125 cc) de 1973 à 1976
 • SUZUKI TS (185 cc) de 1973 à 1976
 • SUZUKI GSX-R (50 cc) de 1987 à 1987
 • SUZUKI TS (90 cc) de 1971 à 1973
 • YAMAHA DT (100 cc) de 1977 à 1980
 • YAMAHA BOP (50 cc) de 1980 à 1980
 • YAMAHA CHAPPY (50 cc) de 1975 à 1994
 • YAMAHA QT (50 cc) de 1980 à 1986
 • YAMAHA TOWNY (50 cc) de 1982 à 1982
 • YAMAHA YSR 50T (50 cc) de 1987 à 1987
 • YAMAHA BOP (80 cc) de 1980 à 1980
 • YAMAHA DT MX (80 cc) de 1981 à 1983
 • YAMAHA DT MX-S (80 cc) de 1983 à 1985
 • YAMAHA YSR (80 cc) de 1987 à 1990
Produit
dangereux
Poids brut :
1,076 kg